Icon

Là gì?Trông ra làm sao?

»Icon –  là cái giống gì nghe quen quen .

  • Theo truyền thuyết kể lại rằng, khi bill gates khai tông lập phái (windows), ông đã sử dụng thuật ngữ “icon” để chỉ những hình ảnh bé bé – nhỏ nhỏ – (xinh hay không thì tùy đứa thiết kế) nằm trên màn hình desktop, được liên kết với 1 file nào đó, hoặc liên kết với các chương trình được cài trong máy tính như unikey chẳng hạn.
    icon-windows-7

»Thi triển pháp thuật.

  • Một khi chúng ta click vào những icon đó thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Thì đương nhiên bằng 1 cách nào đó thật vi diệu thì chương trình được chạy hoặc file được mở lên.

»Ví dụ thực tiễn.

  • Khi bạn nhấn 2 lần thiệt là nhanh vào icon my computer ( win xp ) , computer ( win 8) , this PC ( win 10 ) , windows nó sẻ mở lên chương trình duyệt file Windows Explorer hoặc khi nhấn 2 lần thiệt là nhanh vào 1 file tài liệu như word, file đó sẽ được mở lên. Ahihihi!
vi-du-mo-icon

»Bonus: bạn muốn đổi tên file ư! Hãy nhấn F2 – sau đó gõ tên mới và enter thôi. 🙂

Winzone.net

không chỉ là cài win!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *